Usuku lwama 79-83 Iveki 11 yeLockdown

Ibali 1-UFeleng ufunda into entsha
00:00 / 06:27
Nceda ubhale igama lakho ngezantsi ucofe uSend wakugqiba